صفحه شخصی محمد حسن بنایی

رزومه

 

 

مسئول دفتر مرکز فناوری و آمار و اطلاعات حوزه های علمیه

مسئول برنامه ریزی و نظارت مرکز فناوری و آمار و اطلاعات حوزه های علمیه m.banaee.ismc.ir1362

ساکن : قم

 

 • پیگیری امور اداری­مالی و پشتیبانی مرکزptmp، اینترانت و ...)
 • پيگيري جذب نيروي انساني مورد نياز
 • نظارت کلان بر حسن اجرای فعالیت ها و گزارش­های ارزیابی معاونت ها
 • مدیریت و ساماندهی منابع آمار و اطلاعات
 • و ........................
 • پیگیری امور اداری­مالی و پشتیبانی مرکز
 • پيگيري جذب نيروي انساني مورد نياز

 

سال 90 الی 93

 

 

 

 

نیروی اجرایی نمایشگاه جلوه های همت و تلاش

 • مسئول برگزاری مسابقات
 • پشتیبانی سایت  - Anti Virus- Fire Wall- Utility- CD BURNING- Adobe Acrobat Reader- OFFICE- Adobe Photoshop- WinZip- Download  و ..............

 

 

 

اطلاعات شخصی

 • ناممحمد حسن بنایی
 • سمتمسئول نظارت و برنامه ریزی
 • ایمیلm.banaee@ismc.ir
 • تلفن0