صفحه شخصی محمد افتخاری پور

مهارتها

سطح مهارت

عنوان مهارت

40

PHP

50

My Sql

60

Html5

50

CSS3

40

Java Script

40

JQuery

 

سوابق اموزشی

کارشناس فناوری اطلاعات  دانشگاه پیام نور

دوره MCSEجهاد دانشگاهی

 

سوابق اجرایی

پشتیبانی سایت شرکت نرم افزاری کوثر سال 87-86

پشتیبانی سخت افزار و شرکت میعاد رایانه

اطلاعات شخصی

  • ناممحمد افتخاری پور
  • سمتکارشناس نگهداری و پشتیبانی نرم افزار
  • ایمیلmeftekhari@ismc.ir
  • تلفن02532901085