صفحه شخصی سید علی مجیدی نظامی

مشخصات فردی
نام: سید علی
نام خانوادگی:
مجیدی نظامی
تاریخ تولد: شهریور 4631
تلفن تماس:
90489192990
وب سایت شخصی: www.Noorcity.com
ایمیل:
samnezamei@gmail.com


سوابق تحصیلی:
دوره نام دانشگاه / موسسه رشته و گرایش
کارشناسی دانشگاه پیام نور استان قم مترجمی زبان انگلیسی
Network+
آموزشگاه رسانه
مفاهیم زیر ساخت شبکه
MCSE آموزشگاه رسانه مهندسی سرویس های پایه مایکروسافت
Security+
روزنه دانش آیندگان تهران
مبانی و تئوری های امنیت
ISA 2006 روزنه دانش آیندگان تهران فایروال نرم افزاری مایکروسافت
CEH
مرکز فناوری اطلاعات
هک و امنیت
CCNA R&S مجتمع فنی تهران تئوری و مبانی استفاده از تجهیزات روتر و سوئیچ سیکو
CCNP S&R&T
آموزشگاه عصر شبکه تهران
مهندسی حرفه ای تجهیزات روتر و سوئیچ سیسکو به همراه اشکال یابی در
آنها
Juniper (JNCIA-JUNOS) آموزشگاه عصر شبکه تهران آشنایی با تجهیزات جونیپر و مسائل ابتدایی فایروال های شرکت جونیپر


سوابق شغلی:
نام شرکت یا سازمان سمت سازمانی شرح فعالیت تاریخ
آغاز
تاریخ
پایان
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری کارشناس شبکه
راه اندازی و پشتیبانی زیر ساخت شبکه و
سخت افزار 4609 4622
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلی
خبرگان رهبری
کارشناس شبکه
راه اندازی و پشتیبانی زیر ساخت شبکه و
سخت افزار
4609
4606
مرکز فناوری مرکز مدیریت حوزه
های علمیه کارشناس شبکه کارشناس و پشتیبان زیر ساخت و سرویس
های تحت شبکه 4608 4609
مرکز فناوری مرکز مدیریت حوزه
های علمیه
رئیس اداره راه اندازی و استقرار شبکه
راه اندازی، استقرار امور جامع شبکه و زیر
ساخت
4608
ادامه
دارد
شرکت صنعتی بازرگانی ابریشم مسئول راه اندازی سرویس های مدیریت
اتوماسیون و مشتری تحت شبکه
راه اندازی و پشتیبانی از نرم افزارهای
CRM و SharePoint و TMG و ESXi 4604 4604
شرکت توسعه کشت و صنعت یاسین
راه اندازی و پشتیبان سرویس میل
راه اندازی و پشتیبان میل سرور
Exchange
4608
ادامه
دارد
موسسه دین و فرهنگ آل یاسین
راه اندازی و پشتیبان زیرساخت
شبکه ی موسسه
راه اندازی و پشتیبان Hotspot و فایروال و
4608 ...
ادامه
دارد
کتابخانه ی آیت الله بروجردی
طراحی و اجرای زیرساخت شبکه
اجرا و پیاده سازی Switching, Routing, Wireless به صورت
Collapse
4606
4606
کتابخانه ی آیت الله حائری طراحی و اجرای زیرساخت شبکه
اجرا و پیاده سازی Switching, Routing, Wireless به صورت
Collapse ، مجازی سازی متمرکز، UTM 4606 4606
مرکز تحقیقات زن و خانواده )زیر
نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه
خواهران(
طراحی و اجرای زیرساخت شبکه
اجرا و پیاده سازی Switching, Routing, Wireless به صورت
Collapse ، مجازی سازی متمرکز
4601
4601


MCSE 2003
MCITP 2008
CCNA:
Switching Routing
Security
CCNP:
Switching Routing Troubleshooting
Mikrotik
VMware:
ESXi
VDI (Virtualization Desktop Infrastructure) by VMware ESXi
VCenter Backup & Recovery (Veeam Backup)
Security:
Security+ CEH ISA TMG UTM
Mail Server:
Exchange 2007 Exchange 2010 Exchange 2013 Exchange Edge Server & Load Balancing
Lync 2013

اطلاعات شخصی

  • نامسید علی مجیدی نظامی
  • سمتمسنول اداره شبکه و استقرار
  • ایمیلnezami@ismc.ir
  • تلفن02532901085