کانال ارتباطی با پرسنل
15 تیر

مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات حوزه های علمیه

نشانی: قم- بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، طبقه هم کف

شماره های تماس با مرکز

 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
رئیس مرکز     37255890
مسئول دفتر بنایی 37255890 37255890
معاونت شبکه وسخت افزار
معاون شبکه و سخت افزار     37255890
کارشناس شبکه و سخت افزار     37255890
کارشناس شبکه و سخت افزار   37255890  
کارشناس شبکه و سخت افزار   37255890 37255890
معاونت نرم افزار و سامانه ها
معاونت نرم افزار وسامانه ها   37255890 37255890
مسئول اداره تهيه و توليد نرم افزار   37255890  
كارشناس تهيه و توليد نرم افزار   37255890  
كارشناس تهيه و توليد نرم افزار   37255890  
كارشناس تهيه و توليد نرم افزار   37255890  
مسئول اداره استقرار و عملیاتی سازی   37255890  
مسئول اداره پشتيباني نرم افزار و سامانه‌ها   37255890 37255890
كارشناس پشتيباني(اتوماسيون-نجاح-نجما-پيامك)   37255890  
كارشناس پشتيباني(پايگاه اطلاع رساني)   37255890  

 

نظرات


پیام بگذارید