آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني حوزه‌هاي علميه
23 فروردین

در راستاي اجراي بند 6 [1]ماده 3 آيين‌نامه تشكيل شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه و به منظور نظم‌بخشي فعاليت‌هاي سامانه‌هاي تحت وب، ساماندهي و ايجاد هماهنگي بين پايگاه‌هاي تحت وب، بيان استانداردهاي فني و محتوايي پايگاه‌هاي تحت وب و  همچنين جهت‌دهي به محتواي ديني و گسترش فرهنگ اسلامي در فضاي سايبري، آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني حوزه‌هاي علميه به شرح ذيل تدوين گرديد.

فصل اول: تعاريف و كليات

ماده 1. پايگاه تحت وب: كليه وب‌سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و وبلاگ‌هاي روي بستر اينترنت يا اينترانت را شامل مي‌شود.

ماده 2. مركز فناوري: بالاترين واحد سازماني مربوط به امور فناوري اطلاعات در دبيرخانه شوراي عالي حوزه هاي علميه  و مراكز مديريت مي‌باشد.

ماده 3. در اين آيين‌نامه جهت رعايت اختصار، به شوراي عالي حوزه هاي علميه ، شوراي عالي و به مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، مراكز مديريت و به شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، شوراي فناوري اطلاق مي‌گردد.

فصل دوم: زير ساخت‌ها

ماده 4. مراكز فناوري موظف به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم (ميزباني، دامنه، وب سرور، امنيت) جهت ايجاد و گسترش پايگاه‌هاي تحت وب مي‌باشند.

ماده 5. دبيرخانه شوراي عالي و همچنين مراكز مديريت، تنها مي‌توانند يك درگاه اينترنتي (پورتال) با دامنه‌اي با فرمت مشخص شده داشته باشد.

ماده 6. دامنه تمامي پايگاه‌هاي تحت وب معاونت‌ها و نرم افزارهاي تحت وب موجود در مراكز مديريت بايستي از همان درگاه واحد و بصورت زير دامنه (Subdomain)قابل دسترسي باشد.

تبصره:با توجه به طولاني بودن دامنه وبلاگ‌‌ها بدليل چند سطحي شدن آنها، وبلاگ‌ها مي‌تواند با يك سطح زيردامنه ثبت شوند.

ماده 7. كليه واحدهاي حوزوي[2] مستقر در استانها، جهت ايجاد پايگاه تحت وب بايستي پس از اخذ مجوز از مديريت استاني، از پورتال جامع مركز مديريت مربوطه استفاده نمايند.

تبصره:ايجاد پايگاه تحت وب خارج از پورتال جامع و نيز ثبت دامنه جديد، به درخواست مدير مركز مديريت مربوطه و با ارسال آيين­نامه پايگاه به شوراي فناوري و تصويب آن، امكانپذير مي‌باشد.

ماده 8. پايگاه‌هاي تحت وب واحدهاي حوزوي تنها بايد در مراكز داده (Data Center)داخل كشور ميزباني گردند.

ماده 9. پايگاه‌هاي تحت وب بايد صرفاً از پسوند .irاستفاده نموده از بكارگيري پسوندهاي net، comو... اجتناب نمايند و در صورت اختصاص پسوندهاي اختصاصي به حوزه‌هاي علميه، استفاده از آن الزامي مي‌باشد.

ماده 10. مالكيت تمامي دامنه‌هاي فعلي و جديد در سرويس دهنده‌هاي دامنه‌ها (DNS Server)به نام مراكز مديريت و يا دبيرخانه شوراي عالي ثبت گرديده و نام كاربري و رمز عبور آن در اختيار رئيس مركز فناوري مربوطه مي‌باشد.

تبصره:مالكيت دامنه‌ها و ميزباني‌هاي فعلي به همراه اطلاعات مديريتي، نام كاربري و رمز عبور بايستي به مركز فناوري مربوطه منتقل شود. شوراي فناوري مسئول نظارت بر صحت انجام اين امر خواهد بود.

فصل سوم: امور بصري، گرافيكي و رابط كاربري

ماده 11. مديران پايگاه‌هاي تحت وب بايد با استفاده از نمادهاي ديني و حوزوي شيعي، فضاي هنري مناسبي ارائه نمايند.

ماده 12. در صفحه مديريت پورتال مراكز حوزوي بايد براي تمامي معاونت‌ها و مراكز مديريت استاني الگوها و لوگوهاي مناسب كه به ازاي هر استان رنگ آن متفاوت است، طراحي و تعبيه گردد.

فصل چهارم: مقررات

ماده 13. پايگاه‌هاي تحت وب ملزم به رعايت قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جمهوري اسلامي ايران مربوط به پايگاه‌هاي تحت وب، مي‌باشند.

ماده 14. در تمامي پايگاه‌هاي تحت وب وابسته به واحدهاي حوزوي، رعايت مقررات و ضوابط شوراي عالي و مركز مديريت مربوطه الزامي مي‌باشد.

ماده 15. انجام هر گونه فعاليت سودآور بايستي با اخذ مجوز از شوراي فناوري باشد.

ماده 16. تبادل پيوند با وب‌سايت‌هاي ديگر بايستي با توجه به اهداف و رويكردهاي حوز‌ه‌هاي علميه و با مجوز واحد نظارتي مربوطه بوده و از پيوند‌دادن به وب‌سايت‌ها و وب‌لاگ‌هاي غير مرتبط كه وجهه فرهنگي مثبتي ندارند و يا مبلغ حزب و گروه خاصي باشند، خودداري گردد.

ماده 17. درج نام نويسندگان و يا منابع مطالب الزامي بوده و حق كپي رايت رعايت گردد.

تبصره:درصورتيكه شخص نويسنده و يا صاحب مطلب نخواهد نامش اعلام شود با هماهنگي با مديريت پايگاه، مطلب مورد نظر مي‌تواند با عنوان «نام محفوظ» درج گردد.

ماده 18. تمامي پايگاه‌هاي تحت وب بايستي داراي شناسنامه مشخص (درباره ما) و قابل مشاهده براي بازديد كنندگان باشند.

فصل پنجم: مسئوليت پايگاه تحت وب و چگونگي نظارت بر آن

ماده 19. پايگاه تحت وب يك رسانه رسمي است كه مشمول تمامي قوانين مربوط به مطبوعات و رسانه‌هاي ديجيتال مي‌باشد از اين رو مسئوليت تهيه و درج مطالب (شامل مطالب مديران پايگاه‌هاي تحت وب و مطالب كاربران) بر عهده مدير واحد حوزوي خواهد بود.

ماده 20. اخذ مجوز براي وبلاگ‌هاي طلاب از مراكز ذيربط، توسط شوراي فناوري انجام مي‌گيرد.

ماده 21. مسئوليت پاسخ‌گويي به شكايات مربوط به پايگاه تحت وب بر عهده مدير واحد حوزوي خواهد بود.

ماده 22. مديران استاني بايستي بصورت ساليانه گزارش جامعي از هزينه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به پايگاه‌هاي تحت وب مدارس خود را به مركز مديريت مربوطه ارائه نمايند.

ماده 23. رؤساي مراكز فناوري بايستي به صورت ساليانه گزارش جامعي از هزينه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به پايگاه‌هاي زير مجموعه دبير خانه شوراي عالي و مراكز مديريت  را به شوراي فناوري ارائه نمايند.

ماده 24. نظارت بر محتواي پايگاه‌هاي تحت وب و رسيدگي به تخلفات ،حسب مورد بر عهده دفتر نظارت و بازرسي دبيرخانه شوراي عالي و حوزه مديريت مراكز مديريت و نظارت بر مباحث فني اين پايگاه‌ها بر عهده مراكز فناوري مي‌باشد. در صورت بروز هر گونه فعاليت غير مجاز، با توجه به نوع و آثار آن، در ابتدا به مدير واحد حوزوي تذكر رسمي داده خواهد شد و درصورت تكرار از فعاليت سامانه جلوگيري مي‌گردد.

فصل ششم: نگهداري، به روزرساني و پشتيباني

ماده 25. مسئوليت نگهداري و پشتيباني 24 ساعته از پورتال دبيرخانه شوراي عالي و مراكز مديريت بر عهده مركز فناوري مربوطه خواهد بود.

ماده 26. پايگاه‌هاي تحت وب براساس ماهيت خود، بايد به صورت مستمر به روزرساني شوند و درصورتي كه مديريت پايگاه از به روزرساني دائمي آن تا حداكثر 15 روز كاري ناتوان باشد، توسط مركز فناوري مربوطه به او تذكر داده مي‌شود. در صورت استمرار عدم به روزرساني، نسبت به ادامه فعاليت پايگاه تصميم‌گيري مي‌شود.

فصل هفتم: ساير موارد

ماده 27. امنيت پايگاه‌هاي تحت وب بايستي مطابق با مفاد آيين‌نامه امنيت اطلاعات[3] باشد.

ماده 28. پايگاه‌هاي تحت وب واحدهاي حوزوي كه فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه آغاز كرده‌اند، سريعاً بايد پايگاه خود را با مفاد اين آيين‌نامه منطبق نمايند.

ماده 29. اين آيين‌نامه در هفت فصل، 29 ماده و 3 تبصره در تاريخ 6/5/1391 به تصويب شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه رسيد.[1] آيين‌نامه تشكيل شوراي فناوري اطلاعات: ماده 3 . شرح وظايف –بند 6 : تعيين معيارها و ضوابط محتوايي و بصري وبگاه‌هاي مراكز تحت اشراف

[2]مصوبه 743  ماده 1–تعريف واحد حوزوي: سازمان مشخصي است كه براساس مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ايجاد و اداره مي‌شود. مانند مراكز مديريت، مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، مدارس علميه، مراكز تخصصي، موسسات آموزش عالي و مانند آن

[3]آيين‌نامه تشكيل شوراي فناوري اطلاعات: ماده 3 . شرح وظايف –بند 7 : تهيه و تصويب چارچوب مباحث امنيت اطلاعات

نظرات


پیام بگذارید