فرم های درخواست سرویس
25 شهریور

مراکز وابسته به مرکز مدیریت اعم از معاونت های و ادارات مربوطه و همچنین مدارس علمیه کشور برای دریافت سرویس های فن آوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که فرم مربوط به آن سرویس را تكميل و پس از تاييد مقام مافوق به پيوست نامه از طريق كارتابل اتوماسيون اداري اقدام نمايند.

در لینک های زیر فرم ها قابل دانلود می باشند:


تعهد نامه تحویل قفل سخت افزاری:

جهت  استفاده از برخی از سرویس های مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات ضروري است در مسائل امنیتی از قغل سخت افزاری استفاده شود. فرم تعهد نامه جهت دريافت اطلاعات كاربر تحويل گيرنده قفل طراحي و دريافت قفل منوط به تكميل اين فرم مي‌باشد. در لینک زیر فرم مربوطه قابل دانلود است.
  دانلود فرم تعهدنامه قفل سخت افزاری سیستم یکپارچه حوزه های علمیه

 


فرم اطلاعات پايه اتوماسيون  استان:

نرم افزار اتوماسيون اداري جهت انجام مكاتبات اداري مركز مديريت حوزه هاي علميه مي‌باشد  به همين منظور جهت استفاده از اين نرم افزار تكميل فرم اطلاعات پايه و تاييد آن توسط مقام مافوق الزامي است.
  دانلود فرم اطلاعات پایه اتوماسیون

 


فرم مشخصات نماینده فناوری اطلاعات

جهت معرفي نماينده فناوري معاونتها،مراكز مستقل و مديريت‌هاي استان تكميل فرم مشخصات نماينده الزامي است.
فرم مشخصات نماینده فناوری اطلاعات   دانلود فرم خام نماینده فن آوری اطلاعات مراکز

 


فرم چک لیست نرم افزارها:

فرم چک لیست نرم افزارهای نصب شده در سیستم همکاران در معاونت های مختلف وجود دارد که می توان به وسیله آن عنوان، نسخه و محل نصب نرم افزار را ثبت کرد. علاوه بر این امکان ثبت مشخصات سخت افزاری دستگاه مورد نظر در فرم وجود دارد.
  دانلود فرم

 

فرم چک لیست نرم افزارهای نصب شده در سیستم همکاران در معاونت های مختلف وجود دارد که می توان به وسیله آن عنوان، نسخه و محل نصب نرم افزار ثبت کرد.
علاوه بر این امکان ثبت مشخصات سخت افزاری دستگاه مورد نظر در فرم وجود دارد.
 
نظرات


پیام بگذارید