راهنما و آموزش اتوماسیون
27 مرداد

سيستم اتوماسيون اداري جهت انجام امور ادارى و چرخه مكاتبات و نيز ابزارى كارا جهت نظارت بر گردش كار در سازمان مى باشد.

 تمام اعمال همانند ورود نامه، ثبت نامه، ارجاعات، رونوشت ها، تاريخچه نامه و ... توسط سيستم ثبت شده و کنترل مي گردد.

تهیه گزارشهاى ويژه از قابلیت های این سیستم است که می توان با آن  راندمان كارى افراد، گلوگاههاى مكاتباتى و كاركرد كاركنان را براى مديريت روشن نمود.

از این اطلاعات می توان برای اصلاح ساختار ادارى و تقویت آن استفاده كند.

 

دانلود راهنما

قسمت1  قسمت2  قسمت3

هرسه قسمت را پس از دانلود ازحالت فشرده خارج و دریک  پوشه کپی وبرای اجرا بر روی autorunکلیک کنید.

نظرات


پیام بگذارید