webcornice/asure template
webcornice/asure template
webcornice/asure template

ارائه راه حل های نرم افزاری

مطالعه ارائه یک سند راهنما (تکمیل تدریجی) جهت تشکیل پایگاه داده خطاها، مشکلات و راه حل ها، سوالات متداول، دانش نامه راه حل ها، خطاها و نهایتا مدیریت ریسک، مدیریت بحران، مدیریت مشکلات و بهبود ارائه و نگهداری و پشتیبانی خدمات الکترونیکی
webcornice/asure template
webcornice/asure template
webcornice/asure template

مدیریت فرآیند های سازمانی

تدوین سند چشم انداز، ماموریت سازمان، خط مشی و اهداف سازمان با استفاده از استراتژی های کاربردی در بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها نیاز سنجی، تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست، مهندسی مجدد، پشتیبانی، شناسایی گلوگاه ها، بهینه سازی و ارتقاء
webcornice/asure template
webcornice/asure template
webcornice/asure template

کار گروهی

ارتقاء خدمات پشتیبانی با استفاده از کنترل رویدادها، فرآیندها، رخدادها، اتفاقات، ارتباطات، تقسیم کار، گردش کار، گزارش ها، مانیتورینگ، ارتباط تعاملی با مشتری، شناسایی مشکلات و گلوگاه ها، ارائه راه حل ها، اجرای ایده های جدید، هماهنگی و مدیریت گروه پشتیبانی
webcornice/asure template
webcornice/asure template
webcornice/asure template

مراقبت بلند مدت

تهیه، تولید، بهبود استقرار و عملياتي سازي استقاده حداكثري ابزارها با استفاده از فرم ها، كانكشن ها، ارتباط با ساير ابزارها، ريپورت ها، كوئري ها، بروزرساني، ارتقاء پشتيباني، آموزش، همكاري و تعاون، جلوگيري از خرابكاري ها، پشتيبان گيري و بازيابي بموقع و...
سامانه ها
پایگاه های اطلاع رسانی
لینک های دانلود